اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

داعش مسئولیت حمله کابل را پذیرفت

مشاهده در منبع اصلی