اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

داعش مسئولیت حمله کابل را پذیرفت

مشاهده در منبع اصلی