اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 حمل , 1397

دیدارمحترم بهرامی با وزیرصنعت دفاعی جمهوری قزاقستان

سرپرست وزارت دفاع ملی با آقای بای بات آتیم کلوف، وزیرصنعت دفاعی جمهوری قزاقستان دیدار وگفتگو کرد.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی