اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

دیدارمحترم بهرامی با وزیرصنعت دفاعی جمهوری قزاقستان

سرپرست وزارت دفاع ملی با آقای بای بات آتیم کلوف، وزیرصنعت دفاعی جمهوری قزاقستان دیدار وگفتگو کرد.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی