اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

فراز و فرود سیاستمدارترین چهره شمال

عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ عازم هرات گردید و مورد استقبال اسماعیل خان قرار گرفت. وی قرار است در جمع مردم هرات سخنرانی کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper، رهبران قدرتمند اقوام مختلف که سال ها در ساختار سیاسی افغانستان نقش پررنگی داشته اند پس از کنفرانس بن در دوران جدید با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده اند اما رییس جمهور هایی که برای افغانستان در حمایت مستقیم امریکا به قدرت رسیدند از میان چهره هایی جدید و بدون دخالت مستقیم در جنگ هایی داخلی انتخاب شد.

از میان فرماندهان جهادی که نام وی گره خورده با منطقه استراتژیک شمال است، عطا محمد نوری می باشد که با تمامی قدرت در کنار امتیاز سیاستمداری بر ولایت بلخ حکمرانی می کند که هیچ گاه اجازه نداد رقبا و دشمنان دیرینه به این ولایت مهم دست یابند.

اما تقابل سیاسی وی با اشرف غنی در حکومت وحدت ملی از زورآزمایی های سیاسی گرفته تا جنجال های توافق و روابط سرد به خود رنگ نبردهای رودرو گرفته است، شمالی که حتی در دوران حاکمیت طالبان به منطقه مقاومت معروف بود اکنون سرزمین تاخ و تاز گروه های تروریستی شده که با جنایت های تکان دهنده سعی در شکستن سد خیزش های مردمی دارند.

در این میان، بلخ طی شانزده سالی که در ولایت عطا محمد قرار داشت به قطب اقتصادی بدل شد که سازندگی و شکوفایی را بیش از کابل به چشم دید اما در میانه ناامنی های طالب و داعش در هماهنگی درون حکومتی، این ولایت نیز در آستانه جنگ به سر می برد که می تواند برای عطا محمد نور به مانند سقوط باشد.

والی بلخی که در تمامی دسیسه های حکومت کرزی و غنی پیروز میدان بوده و هیچ گاه همچون مقام های قدرتمند مغلوب امتیاز نشد را می توان سیاستمدار ترین چهره افغانستان دانست.

عطا محمد نور که سقوط سیاسی و اجتماعی جنرال دوستم را توسط ارگ به چشم دید و شاهد دورمانده تمامی مقام های اقوامی جز پشتون از صحنه سیاسی بود با دوراندیشی که در متحد شدن با معاون اول ریاست جمهوری و محمد محقق نشان داد خود را ایمن در برابر تهدید و دسیسه ای ارگ کرد.

اگر وی در برابر اتهام ایشچی پس از ایتلاف نجات در موضع حمایتی از دوستم قرار گرفت نتیجه را در پرونده ای علیه خود دید، مهمند که با تلاش های ارگ قرار بود ایشچی دوم برای والی بلخ شود قبل از تبدیل شدن به خطر از صحنه رانده شد.

در همین راستا، عطا محمد نور نیز به مانند دیگر مقام های بلندپایه حکومت بدون دست داشتن در فساد، زدو بندهایی سیاسی و منافع شخصی و تباری نمی توانست به چنین ثروت و قدرتی دست یابد زیرا در یک نظام فاسد است که تنها فاسد پیشگاه زمینه بقا پیدا می کنند.

حال که تمامی دولتمردان و مقام ها درگیر با فساد هستند، ارگ نمی تواند چنین پرونده هایی را در برابر والی بلخ قرار دهد و مهمند همان مهره سوخته ای بود که بیشتر به زیان ارگ تمام شد تا آنکه به مانند ایشچی سودآور باشد.

والی بلخ با اشراف کامل به سیاست دسیسه و توطیه ارگ با رهبری متحد شد که اگر در سیاست منزوی اما قدرتمند ترین رهبر میدان های جنگی است که نفوذ زیادی در میان قوم ازبک داردو سدی که عطا محمد نور توسط ایتلاف نجات برای مقابله با توطیه های ارگ ایجاد کرد نشات گرفته از سیاستمداری وی در روزگاری بی اعتمادی و کنارزدن ها می باشد.

هرچند والی بلخ نیز به مانند دیگر رهبران همواره منافع شخصی و قومیتی را بر منافع ملی ترجیج داده و اتحاد وی با دوستم و محقق تنها به دلیل تشکیل جبهه قوی در برابر ارگ می باشد اما در ناامن شدن بلخ و یا سقوط سیاسی وی نه تنها باید فاتحه شمال را خواند بلکه برای ثبات حکومت خطر آفرین است.

رهبران و فرماندهان دوران جهاد را می توان تنها مخالفان سیاست مصلحت اندیشی حکومت با طالبان دانست و جبهه ای که همچنان بر مقابله با گروه های تروریستی پافشاری می کند و برهمین اساس برکناری های گروهی چنین مقام های از سوی اشرف غنی توجیه ای برای سیاست پشتونیزم کردن افغانستان است.

زمانیکه رییس جمهور در برابر تمامی جنایت های طالبان هیچ گاه این گروه را دشمن خطاب نکرد و به عنوان ذخیره های قومی سعی در بقای آنان دارد تنها راه پیش روی رهبران شمال مقابله با سیاست ارگ است و اتحادی هرچند ناهمگون اما بر اساس مصلحتی برای دیگر اقوام.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی