اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 26 قوس , 1397

پنهان کاری های امریکا ادامه دارد…

به نقل از نیویارک تایمز، واشینگتن تصمیم گرفته تا اطلاعات کلیدی درباره افزایش تعداد و یا پیشروی نیروهای امنیتی محلی افغان را مخفی نگه دارد.

مشاهده در منبع اصلی