اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

صدیقی: در سفر غنی به ازبکستان در مورد خط آهن بحث می‌شود

مسئولین اداره خط آهن افغانستان می‌گویند، قرار است در جریان سفر آیندۀ رئیس جمهور غنی به ازبکستان توافقنامه‌های در باره انکشاف خط ریل با آن کشور امضأ شود.
عبدالباری صدیقی رئیس این اداره می‌گوید، قرار است با مقامات ازبک در باره افزایش صادرات و انتقالات از طریق خط آهن نیز صحبت‌های صورت گیرد.
او گفت، در دیدار آقای غنی از ازبکستان روی انکشاف خط ریل در سطح منطقه و وصل راه‌های آیندۀ آهن افغانستان با کشورهای دیگر صحبت خواهد شد.
قرار است در جریان سفر رییس جمهور غنی به ازبکستان، برخی توافقنامه های تجارتی نیز به امضا برسند.

مشاهده در منبع اصلی