اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

ده فرد ملکی درانفجار وزیراکبرخان زخمی ویا شهید گریدند

کابل باختر 9 عقرب
درانفجاری که درسرک 14 وزیراکبرخان صورت گرفته است سه نفرزخمی و چهارنفردیگر درمحل حادثه افتاده بود.
به گزارش خبرنگار باختر ، از قول شاهدان عینی انفجارناشی از حمله انتحاری بوده به گفته شاهدان عینی از محل، دراین حادثه سه زخمی توسط امبولانس ها انتقال گردیده و سه تن دیگر درمحل حادثه افتاده بودند.
پولیس کابل درمورد ابراز نظرنکرده به این دلیل شمار دقیق تلفات و زخمی های حادثه معلوم نیست.
درهمین حال به اساس گزار ش های وزارت صحت عامه دراین رویداد ده فرد ملکی زخمی ویا شهید شده است.#علم

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی