اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

سمینار ” هاله ، مشعل فروزان ژورنالیزم و ترجمه ” برگزارشد

کابل باختر 9 عقرب
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز کار سمینار " هاله ، مشعل فروزان ژورنالیزم و ترجمه " آغازیافت .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این سمیناربه اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ و به اشتراک اسدالله غضنفرمشاور رییس جمهوردرامورفرهنگی ، نجیب الله منلی مشاورشورای امنیت ملی ، مشاوران و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شخصیت های علمی و فرهنگی و استادان پوهنتون، در تالارمرکزبین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ  برگزارشد.
درآغازاین سمینار پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسد الله غضنفرمشاورریاست جمهوری درامورفرهنگی، خوانده شد که درقسمت آن آمده : پوهاند حبیب الرحمن هاله که عمری را به تلاش و کوشش درراه اعتلای فرهنگ افغانستان گذراند ، حق بزرگی برگردن جامعه علمی و آموزشی کشور دارد.
او به حیث استاد ژورنالیزم درپوهنتون کابل ، مدیرمجله پربار " ادب " مبارز راه حقوق مردم و مولف و مترجم چندین اثرعلمی خدمات قابل قدری انجام داده است .
ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزاری این همایش تشکر میکنم و برای شرکت کننده گان سمینارو همه دست اندرکاران عرصه فرهنگ کشور آرزوی موفقیت  میکنم .
متعاقبآ پوهنیار سیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به شخصیت علمی و فرهنگی پوهاند " هاله " صحبت کرده گفت که به خاطر بزرگداشت ازهمچو شخصیت های علمی و فرهنگی کشور وزارت اطلاعات وفرهنگ هرقدر کار کند  هنوزهم کم است .
مصطفوی تاکید کرده که باید تلاش بیشتر صورت بگیرد تا آثارهمچو دانشمندان و اندیشمندان کشوربه چاپ برسد و بیشتر با نسل جوان شریک ساخته شود تا جوانان در مورد شخصیت های علمی و فرهنگ و برجسته کشورشان معلومات حاصل کنند.
همینگونه پیام داکترعبدالله عبدالله توسط عبدالصمد امینی مشاور امورفرهنگی ریاست اجرائیه خوانده شد که درقسمت آن گفته شده : حبیب الرحمن هاله درطول زنده گی اش فرازو نشیب ها و مرارت های فراوانی را به جان خرید، اما هرگزرسالتش را فراموش نکرد و به کارهای گرانبهای اکادمیک پرداخت و آثارارزشمندی ازخود به یاد گار گذاشت.
ترجمه یکی از حوزه های است که نمیتوان بدون ذکر نام پوهاند حبیب الرحمن هاله ازکنارآن گذشت .
اوعلاوه بر این که آثارپرشماری درمجله ها و جراید افغانستان به چاپ رساند، با نوشتن " اساسات ترجمه " به کسانیکه علاقمند امر ترجمه هستند رهنمایی های فوق العاده مفیدی ارائه کرد.
داکترطارق رشاد مشاوروزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دررابطه شخصیت و زنده گانی پوهاند هاله معلومات داده گفت که  پوهاند حبیب الرحمن هاله فرزند عبدالاحمد درسال 1311 هجری شمسی درقریه کارنده ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل چشم به جهان کشوده وپس از ختم تحصیلات به حیث استاد پوهنتون کابل ، مدیرمسول مجله " ادب " ، مسول نشرات پوهنتون کابل و پست های مهم دیگرکارکرده است .
وی افزود که پوهاند هاله ازخود آثار ، نوشته وترجمه های گرانبهای به جا گذشته است وشاگردان زیادی پرورش داده و به جامعه تقدیم کرده است .
داکتررشاد گفت که هاله به عمر85 سالگی  در24 ماه اسد سال روان درکشورآسترالیا چشم ازجهان بست . 
همینگونه درجریان این سمینارپیام اکادمی علوم به مناسبت سمینارتوسط صالحه حبیبی عضو اکادمی علوم و پیام پوهنتون کابل توسط پوهندوی فهیمه شکیب هاشمی قرائت شد.
محمد اعظم کیفر خواهرزاده پوهاند هاله به نماینده گی از خانواده پوهاند حبیب الرحمن هاله از وزارت اطلاعات وفرهنگ و برگزار کننده گان این سمنیار قدردانی کرد.
اودرکنارآن که خاطراتش را ازدوران زنده گی هاله بیان کرد،  دررابطه جایگاه و کارنامه های پوهاند هاله نیزمعلومات داد گفت که گرامیداشت ازهاله درحقیقت گرامیداشت ازعلم ، فرهنگ و دانش است .
دربخش علمی این سمینارڅیرنیار ستوری شمس مایار عضواکادمی علوم مقاله زیرنام ، داستاد هاله ژوند لیک ، مقالی او اندونه ، پوهنوال حبیب پنجشیری استاد پوهنتون کابل ، زنده گینامه و ویژه گی های ترجمه پوهاند حبیب الرحمن هاله ، پوهاند محمد حسین یمین استاد پوهنتون کابل ، هاله ادیب و ژورنالیست توانا، عبدالهادی قریشی ، دپوهاند هاله  اند دژبار اند  ادیتنگ، محقق مارینا بهارعضو اکادمی علوم ، سیرتاریخی ترجمه درافغانستان و دست آورد های آن ، پوهنوال وحید غروال رییس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ، شخصیت و کارنامه های هاله و پوهاند میرعزیزاحمد فانوس استاد پوهنتون کابل  مقاله زیرعنوان  مروری بر اندیشه های حبیب الرحمن هاله را به ترتیب ارائه کردند.
همچنان سید مصطفی سعیدی استاد پوهنتون ، محمد عزیز آسوده و پوهاند عبدالقیوم قویم استاد پوهنتون کابل دررابطه به شخصیت ، کارنامه ها و فعالیت های علمی و فرهنگی پوهاند حبیب الرحمن هاله معلومات داده و خاطرات از ازگوشه های زنده گی هاله را بیان کردند. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی