اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

اسلحه جدید برای تجهیزنیروهای ویژه افغان

مشاهده در منبع اصلی