اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

اسلحه جدید برای تجهیزنیروهای ویژه افغان

مشاهده در منبع اصلی