اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

اسلحه جدید برای تجهیزنیروهای ویژه افغان

(Visited 17 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی