اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 18 سنبله , 1397

اسلحه جدید برای تجهیزنیروهای ویژه افغان

مشاهده در منبع اصلی