اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 قوس , 1397

اسلحه جدید برای تجهیزنیروهای ویژه افغان

مشاهده در منبع اصلی