اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 قوس , 1397

نخستین اقدام «عطامحمد نور» پس از اعلام نامزدی برای ریاست جمهوری!

مشاهده در منبع اصلی