اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

دو تن با بیست وپنج کیلو گرام چرس در سمنگان بازداشت شدند

ایبک باختر 9 عقرب
پولیس سمنگان دوتن را به ظن قاچاق بیست وپنج کیلو گرام مواد مخدر امروز بازداشت کرد.
سمونوال خوانی طاهری آمر امنیت قومندانی امنیه سمنگان به آژانس باختر گفت که این افراد درپوسته کمربند آق مرزا ایبک زمانی از سوی پولیس بازداشت شدند که بیست وپنج کیلو گرام چرس را دریک تانکر تیل جابجا کرده بودند.
به گفته منبع : بازداشت شده ها چرس به دست آمده را از ولایت بغلان بارگیری کرده بودند و می خواستند آن را به ولایت بلخ انتقال بدهند.لیلما

مشاهده در منبع اصلی