اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 قوس , 1397

موزیم روضه شریف بعد از بازسازی دو باره گشایش یافت

مزارشریف 9 عقرب باختر
موزیم روضه شریف در مزارشریف امروز بعد از بازسازی اساسی دو باره گشایش یافت.
عتیق الله انصاری رییس روضه شریف به آژانس باختر گفت که موزیم روضه شریف نیاز به بازسازی و نوسازی اساسی داشت، در مدت چهار ماه علاوه بر بازسازی و ترمیم قدمت تمام آثار موجود درآن نیز ، مشخص گردید و در محل و مکان مناسب گذاشته شد.
دراین موزیم بیش از هشتصد اثر باستانی به شکل اساسی نگهداری می شود که قدمت آن به سده های قبل از اسلام و بعد از اسلام بر میگردد.
محمد زمان مسوول آزمایش و لابراتوار موزیم روضه شریف بیان میدارد، روزانه بیش از ده اثر باستانی را مورد آزمایش قرار میدهند و اگر قابل ترمیم  میشود، ترمیم می کنند.
وی از دولت خواست تا امکانات و مکان مناسب را در اختیار آن موزیم  شان قرار دهد. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی