اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

چهل و دو ملیارد افغانی در بخشهای انکشافی تخار هزینه شده است

تالقان  باختر  9 عقرب
درسال مالی جاری چهل ودو ملیارد افغانی در بخش های انکشافی ولایت تخار به مصرف رسیده است.
داکتر فضل الله مجددی والی تخار به آژانس باختر گفت ،که در سال جاری در مرکز و شانزده ولسوالی آن ولایت دوصدو شصت و سه برنامه و پروژه های خرد و بزرگ به ارزش  چهل ودو ملیارد افغانی از سوی نهاد های مختلف دولتی وخصوصی تطبیق شده است که از آن جمله هشتاد وسه پروژه آن تکمیل گردیده است ویکصدو هشتاد پروژه دیگر آن تا ختم سال 1396 به پایه اکمال خواهد رسید.
گفته میشود:با تطبیق این پروژه ها بیشتر از پنجصد هزار تن به گونه مستقیم ویا غیر مستقیم از آن مستفید گردیده اند و برای صدها تن زمینه کار نیز مساعد شده است.
والی تخار اضافه کردکه برای سال مالی 1397 بر علاوه آغاز پروژه میدان هوایی تالقان صدها پروژه خرد و بزرگ دیگر نیز شامل بودجه ملی خواهد شد.لیلما

مشاهده در منبع اصلی