اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 دلو , 1397

هفت پروژه زراعتی درپنجشیر تطبیق شده است

پنجشیر9عقرب باختر
هفت پروژه زراعتی در شش ماه اول سالروان درولایت پنجشیر تطبیق گردیده است.
بسم الله قربان محمد مدیر پلان وبرنامه ها در ریاست زراعت پنجشیر به خبر نگار آژانس باختر گفت: این پروژه ها شامل سر سبزی، احیای فارم ها، برنامه های میخانیکی وکیمیاوی علیه آفات وامراض نباتی، تأسیس مکتب زراعتی,ایجاد مزرعه برای دهقانان ,فراهم سازی  وسایل نمونه گیری امراض حیوانی، تکثیر گاو های شیری نسل کنری، توزیع تخم اصلاح شده واحداث باغچه های خانگی میباشد که به هزینه چهل میلیو ن افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت در پنج ولسوالی پنجشیر  شتل، عنابه، رخه، دره، آبشار، خنج وبازارک مرکز آن ولایت تطبیق شده است .
برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی