اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

بازداشت سه مهاجم انتحاری درننگرهار

شهرجلال آباد 9 عقرب باختر
ازحمله  گروهی مهاجمان انتحاری بر پررفت و آمد ترین محل های شهرجلال آباد مرکزولایت ننگرهار جلوگیری شد.
امنیت ملی سه مهاجم انتحاری را که قصد این حمله را داشتند ، بازداشت کرد.
به اساس گزارش ها ، این سه مهاجم پیش از رسیدن به هدف درحالیکه سوار بریک موتر بمب گذاری شده بودند ، بازداشت شدند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس خبری باخترگفت که بازداشت شده ها قصد داشتند تا در پررفت و آمد ترین محل های شهر جلال آباد دهشت افگنی را انجام دهند.
دوتن ازمهاجمان بازداشت شده افغان و سومی ازشهروندان چمن پاکستان خوانده شده اند.
بررسی های نخستین نشان می دهد که بازداشت شده ها اعضای گروه طالبان اند و به دستورحلقاتی درپاکستان مامور شکل دهی حمله های هراس افگنانه درشهرجلال آباد بودند. ابوی

مشاهده در منبع اصلی