اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

برگزاری اولین نمایشگاه عکاسی دانشجویی در پوهنتون هرات

اولین نمایشگاه عکاسی دانشجویی فاکولته ژورنالیزم، امروز در فاکولته ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات برگزارشد.

مشاهده در منبع اصلی