اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساعات کشور

کابل باختر/9/عقرب
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24ساعت آینده براساس سانتی گرید چنین گزارش داده است .
کابل،هوا،آفتابی بلند ترین درجه حرارت 25پاینترین3
سالنگ شمالی،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت 7پایینترین 1.
سالنگ جنوبی،هوا،نیمه ابربلندترین درجه حرارت11وپایینترین 5 .
قندهار،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت29پایینترین11
بامیان ،هوا ،آفتابی بلندترین درجه حرارت20پاییترین0
هرات ،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت30پایینترین 11
فراه،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت34پایینترین12
مزارشریف،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت29پایینترین 12
کندز،هوا،آفتابی بلندترین درجه  حرارت27 پایینترین14
جلال آباد،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت29  پایینترین 13
غزنی،هوا،آفتابی بلند ترین درجه حرارت 20پایینترین1
لشکرگاه،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت 33پایینترین12
خوست،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت26پایینترین 10
جبل السراج ،هوا،آفتابی بلند ترین درجه حرارت23پایینترین 2
میمنه،هوا،آفتابی،بلندترین درجه حرارت32 پایینترین 14
تالقان،هوا،آفتابی بلند ترین درجه حرارت 31پایینترین15
فیض آباد،هوا،آفتابی بلندترین درجه حرارت21پاییترین0
لوگر،هوا،ابربلندترین درجه حرارت25پایینترین 2.
قلعه نو،هوا،آفتابی بلند ترین درجه حرارت32پایینترین10
فیروز کوه،هوا،آفتابی بلند ترین درجه حرارت19پایینترین4.
شبرغان،هوا،افتابی بلند ترین درجه حرارت27پایینترین16
طلوع آفتاب 6و13دقیقه وغروب آفتاب4و59دقیقه . ختم/فرزانه

مشاهده در منبع اصلی