اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

قطع جنگلات کوهی و خشخاش درولسوالی ازر ممنوع شد

پل علم / باختر/ 9/ عقرب
بزرگان ومتنفذین ولسوالی ازر ولایت لوگر زرع خشخاش را درآن ولسوالی را ممنوع اعلان کردند.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر ، این بزرگان هشدار دادند که اگرکسی به کشت خشخاش و قطع جنگلات کوهی درولسوالی ازر بپردازد، درکنار این که پنجصد هزار افغانی جریمه میشوند، تراکتور و منازل شان نیز به آتش کشیده میشود آنان به خاطر قاطعیت این فیصله نامه را نیز امضاء کردند.
قابل یاد آوری است ولسوالی ازر ولایت لوگر درنود و چهار کیلو متری مرکز لوگر قراردارد و بیشتر مواد مخدر از این طریق به ولایات همجوار قاچاق میشود. ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی