اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

امام مسجد الحرام : صدور فتوا کار گروه ها نیست

کابل باختر/ 9/ عقرب:
امام مسجد الحرام مکه مکرمه میگوید: جدا از حکومت های اسلامی، افراد و گروه های زیر نام اسلام حق دادن فتوای جهاد را ندارند.
شیخ صالح بن عبدالله بن محمد امام مکه مکرمه اخیراً در گفتگو با یک تلویزیون  خصوصی پاکستان گفته است "تکفیر کردن، مرتد خواندن و به قتل رساندن انسانِ فقط و فقط از صلاحیت شرعی حکومت های اسلامی است".
به گفته شیخ صالح، فتوای جهاد زمانی صادر شده میتواند که در تمام جهان اسلام یک حاکمیت وجود داشته باشد، اشخاص و گروه ها زیر نام اسلام صلاحیت دادن فتوی جهاد را ندارند.
وی با استناد برفتوای علما و فقه های اسلام گفته است هیچ شخص و گروهی حق ندارد به خاطر منافع شخصی و گروهی شان با صادر کردن فتوا، کسی را تکفیر کند، مرتد بخواند و یاهم به قتل برساند و در صورت که بر فردی چنین اتهام وارد شود، لازم تا به محکمه مراجعه شده و با در نظر داشت اسناد و شواهد تصمیم گرفته شود.
این اظهارات مفتی اعظم سعودی و امام مکه در حالی صورت میگیرد که گروه های تکفیر زیر نام اسلام در دو یا سه دهه اخیر زیر نام اسلام ، هزارها انسان و خاصتاً مسلمانان را در کشورهای اسلامی به قتل رسانده اند.
گروهای تروریستی زیر نام اسلام که اکثراً به شبکه های استخباراتی وابسته اند و بخاطر تحقق منافع حتی کشورهای غیر اسلامی تاکنون به جنایات ضد بشری و ضد اسلامی دست زده اند.
به باور آگاهان سیاسی مصاحبه شیخ صالح با یک شبکه تلویزیونی پاکستان حاوی یک پیام است  و آن این که مفتی های قلابی در پاکستان که عمدتا با سازمان های استخباراتی در داخل و خارج از آنکشور سرو کار دارند دیگر نباید با فتوا های تحریف شده برای منافع دیگران بستر سازی نمایند.
با آنکه مسلمانان پیرو یک قرآن، یک پیامبر واطاعت کننده خدای واحد اند مگر مفتی های پاکستانی در خصوص مسایل فقی دیدگاه مقطع یی ٬ سلیقه یی و سیاسی داشته اند.
آنها انتحار طالبان در افغانستان را تائید میکنند مگر در پاکستان را رد میکنند، مفتی های پاکستانی حضور امریکا را در افغانستان جهاد نام نهاده اند مگر از ملیارد ها دالر که پاکستان از امریکا دریافت کرد  ودر مقابل حملات هواپیما های بدون سرنشین امریکایی  که همه روزه اهداف معین شده از سوی استخبارات پاکستان را در مناطق قبائیلی هدف قرار میدهند  سکوت میکنند پس ضرور است که مفتی های قلابی در پاکستان بخود آیند و ارشادات شیخ صالح را که یک عالم مشهور در جهان اسلام است مد نظر داشته باشند .  ختم  عبدالخالق شمس

مشاهده در منبع اصلی