اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

دست‌آورد از پولیس نظم عامه، تقدیر و مدال به قوماندان امنیه وردک

مشاهده در منبع اصلی