اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

دست‌آورد از پولیس نظم عامه، تقدیر و مدال به قوماندان امنیه وردک

مشاهده در منبع اصلی