اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

گذر از افغان و پانهادن در هویت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،کلمه "افغان" اگر چه بنا به نظر برخی به معنای کل کشور است اما با توجه به حساسیت های قومی در سرزمین چندپاره افغانستان، یادآور و بیانگر قوم پشتون می باشد و بر همین اساس سال ها است که نزاع بر سر توزیع شناسنامه های الکترونیک از تب و تاب نمی افتد.

قوم گرایی و برتری جویی در کشور همواره دلیل اصلی هر جنگ و عقب ماندگی و سدی در برابر ثبات و پیشرفت بوده و هست و با وجود چنین حقیقت تلخ و گزنده ای باید حکومت با احترام به حساسیت های قومی، موانع بر سر راه هویت شهروندان کشور را بردارد.

اینکه برتری از آن یک قوم است و دیگر اقوام یا باید نابود شوند و یا تهی از امتیازهای شهروندی، نشان از تحجر و نگاه فاشیستی است که دیگر در دنیای اکنون جایی ندارد.

مجلس نمایندگان با رد فرمان تقنینی رییس جمهور، بهانه ها را از ارگ برای سنگ اندازی بر سر راه توزیع شناسنامه های الکترونیک گرفته و می ماند حرکت بعدی رییس جمهور. این در حالی است که قرن ها حکومت رانی قوم پشتون که قدرت را میراثی برای خود می دانند، سبب بروز جنگ و ناامنی هایی شد که هزاران هزار تن را طی چهل سال گذشته قتل عام، میلیون ها تن را آواره و فرصت طلایی برای ظهور و قوت گرفتن گروه های تروریستی را فراهم کرد.

اگر از دیرباز بر اساس رتبه بندی های کورکورانه و تعصبی، قدرت برای قوم پشتون بوده و پس از آن، در فاصله ای دور در اختیار قوم تاجیک و دیگر اقوام نادیده گرفته می شد در افغانستانِ اکنون جایی ندارد و با توجه به تغییرات چشمگیر اجتماعی و بالا رفتن سطح آگاهی جامعه، هر شخص و مقامی بر مبنای کارایی و تخصص باید از امتیازها برخوردار و درجه های پیشرفت را طی کند و این امر زمانی امکان پذیر است که اولین گام که همان احترام به هویت در جامعه بخصوص قانون، برقرار و اصلاحات وارد انتخابات شده و دامنه فساد هر روز تنگ تر شود زیرا تا زمانی که نزاع های قومیتی، آتش هر جنگ و خشونتی است نمی توان امیدی به ثبات در این سرزمین داشت.

کرزی به عنوان رییس جمهوری که سیزده سال قدرت را در اختیار داشت با تمامی توان خواهان اطلاق نام افغان در شناسنامه هایی الکترونیک بود تا رقم دقیق قوم پشتون برملا نشود، راهی که غنی به خوبی آن را پیمود.

طی سه سال گذشته، ارگ با توطیه و ایجاد هرج و مرج، توزیع شناسنامه های الکترونیک را به تاخیر انداخت، رییس جمهوری که خود از دل تقلب و بحران به قدرت رسید به خوبی می داند، رقم دقیق جمعیت و اصلاحات انتخاباتی هر روز فضا را بر قوم گرایی و فساد تنگ تر می کند.

وجود بیست میلیون رای جعلی در کشور نشان دهنده عمق فساد و بی قانونی است و اگر همچنان شناسنامه های الکترونیک در سنگ اندازی های ارگ بی سرانجام باقی بماند، باید بحران های بس بزرگتر از انتخابات 2014 و حضور دولتمردانی قوم گراتر از اشرف غنی را تاب بیاوریم.

قومیت را نه می توان با کشتار و نه با سرکوب از میان برد بلکه زمانی افغانستان یک کشور با ثبات خواهد بود که تک تک اقوام به عنوان شهروندان از حقوق مساوی برخوردار باشند زیرا تاریخ به تکرار از نسل کشی های فجیع روایت می کند که نه تنها به نابودی قومیتی نیانجامید بلکه لکه ننگی بر دامن متجاوزان و سلطه طلبان بوده است.

نظامی که پشتوانه مردمی ندارد و در فساد غوطه ور است حتی برای اشرف غنی دوامی نخواهد داشت و با توجه به حساست های قومیتی و جامعه ای خسته از بی قانونی و جنگ، بهترین گزینه، کنار رفتن از مقابل خواست مردم و احترام به دیگر اقوام است و نخستین گام آن: توزیع شناسنامه های الکترونیک می باشد.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی