اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

اخبارکوتاه ازدنیایی فوتبال

کابل باختر 9 عقرب
گزارش های وجود دارد که مورتا با شگاه چلسی را ترک می کند.
****
برخی رسانه ها از قول فیگو ، اسطوره سابق فوتبال پرتگال گزارش داده اند که گفته است نیمار بیشتر از این رشد می کند.
***
مرینو، سرمربی مانچستریونایتد از کارکو بازی کن خود تمجید نمی کند.
***
به گزارش رسانه ها ناواس ، بنزیما ، واران ، بل و ایسکو بازی کنان ریال مادرید مصدوم اند.
****
دی براین بازی کن مانچسترستی مدعی شده است که این باشگاه بازی کنان دارد که با چشمان بسته گول زنی کرده می توانند.
*****
مجله ورزشی فرانس، آشنیسو ، وین سسو ، دنبله ، امبابه و خوشوس را به عنوان بازیکنان آینده دار معرفی گرده است.
*****
لون دوفسکی مهاجم بارین مونیخ به خاطرمصدومیت بازی دربرابر سلتیک را از دست داد. نالان

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی