اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 حوت , 1396

پیاده‌روهای کابل سنگ فرش می شوند

سنگ‌فرش پیاده‌روهای پوهنتون پولی‌تخنیک الی چهارراهی قنبر و سرک میدان هوایی الی شهرک آریا بیشتر از ٨٠ فیصد تکمیل گردیده است.

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی