اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

غنی: مذاکرات صلح با پاکستان برای افغانستان اولویت دارند

مشاهده در منبع اصلی