اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 میزان , 1397

غنی: مذاکرات صلح با پاکستان برای افغانستان اولویت دارند

مشاهده در منبع اصلی