اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

مخاطب، كسانى اند كه حافظه تاريخى ندارند

شكى نيست كه عطا و هر شهروندى ديگر حق دارد تا در مبارزات انتخاباتى سهم گيرند و خود را در پيشگاه آزمون مردم قرار دهند، و اما پرسش اساسى اين است كه شخصيت هاى آزمون شده كه در اين هفده سال جز اين جكومت و ماموران وفادار آن بوده اند و در قانونمند كردن قدرت شوونيزم قبيله نقش كليدى داشته اند و هرگاه كه در تنگا قرار گرفته اند به تفنن خلق خدا پرداخته و آنجا كه پاى منافع شخصى شان بوده است حتی به حكمتيار هم كمپاين كرده اند، مى شود به آنها اعتماد كرد و ابزار آنها شد.

خرد سياسى از شهروند مسوول مى طلبد تا معيار و محك صداقت و انديشمندى افراد را قرار دهند و اجازه ندهند تا معامله گران به تكرار انرژى شان را حدر دهند. عطا در اين 17 سال يكى از كسانى است كه از خواستگاه سياست صاحب میليون ها دالر شده است و هم دست كرزى و غنى تا اكنون عمل كرده است. اگر قرار باشد شمار دروغ ها، تفنن كارى ها، معامله گرى ها ، چهره عوض كردن ها، دوستى ها و دشمنى هاى موسمى، گاهى در اين بغل و آن بغل بودن ها و ده ها مورد ديگر اشتباهات و نفهم كارى ها و بى ثباتى هاى او را بگيريم، اين طومار خيلى عريض و طويل خواهد شد.

توصيه من به نسل جوان اين است تا فريب اين مهره هاى سوخته و فريب كار را نخورند و بنياد رهبرى سالم و صادق را بگذارند و آينده خود را در پاى اين زر اندوز هاى بى انديشه به بازى نگيرند.

نجیب سلام

مشاهده در منبع اصلی