اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

وخامت اوضاع جسمی استاد امریکایی اسیر طالبان

طالبان اعلام کرد استاد امریکایی که به دست این گروه اختطاف شده به شدت مریض است.

مشاهده در منبع اصلی