اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

وخامت اوضاع جسمی استاد امریکایی اسیر طالبان

طالبان اعلام کرد استاد امریکایی که به دست این گروه اختطاف شده به شدت مریض است.

مشاهده در منبع اصلی