اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 14 حوت , 1397

شهرداری کابل اداره ترافیک شهر را به عهده گرفت

مشاهده در منبع اصلی