اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

شهرداری کابل اداره ترافیک شهر را به عهده گرفت

مشاهده در منبع اصلی