اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

شهرداری کابل اداره ترافیک شهر را به عهده گرفت

مشاهده در منبع اصلی