اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 سنبله , 1397

دشت توپ میدان وردگ؛ از میدان نبرد با طالبان تا جایی برای آموزش عالی

مشاهده در منبع اصلی