اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

تصمیم پارلمان قابل دفاع است

تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر رد فرمان اشرف غنی در رابطه به «قانون ثبت احوال نفوس» در خور تحسین و قابل دفاع است.

اشرف‌غنی چندی پیش در یک اقدام کاملا قوم‌گرایانه و خلاف قانون، قانون توشیح‌شده‌ ثبت احوال نفوس را قبل از اجرا‌یی‌شدن تعدیل کرد. این اقدام خلاف قانون ارگ، افزون بر آن‌که بر مصالح و همگرایی اقوام با هم برادر نمی‌باشد، شکاف‌های قومی را بیشتر می‌ساخت و اقوام را در برابر هم قرار می‌داد.

ذکر «ملت» و «ملیت/قومیت» در شناسنامه‌های برقی، در کشوری که تنش‌های شدید قومی را پشت سر گذاشته، می‌تواند عواقب و پیامدهای ناگوار داشته باشد. طرح یک‌رنگ‌سازی هویتی، نه‌تنها یک خیانت بزرگ برای افغانستان متکثر و چندرنگ است بلکه به‌لحاظ تاریخی هم یک تلاش ناکام و بی‌نتیجه است.

نمایندگان مردم در شورای ملی با درک همین موضوع، تصمیم گرفتند تا هیچ یک (نه ملیت و نه ملت) در روی شناسنامه‌های برقی درج نگردد اما عوامل قوم‌گرا، بی‌ریشه و نفاق‌افگن که بقای خود را در تقابل اقوام می‌بینند، یکبار دیگر به قانون نافذه‌ کشور دستبرد زدند و در یک اقدام فراقانونی، ماده ششم این قانون را تعدیل کردند که خوشبختانه این عملکرد فراقانونی اشرف‌غنی، از سوی نمایندگان از اعتبار ساقط گردید.

این اقدام مجلس نمایندگان گامی بزرگی در راستای عملکردهای فراقانونی ارگ و نهادینه‌سازی حاکمیت قانون در کشور می‌باشد و از آن استقبال می‌کنیم.

حسیب معترف

مشاهده در منبع اصلی