اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

سازمان ملل برای مقابله با تروریزم گام های عملی بردارد

برای خشکانیدن سرچشمه های تمویل و تجهیز تروریزم گام های عملی برداشته شود.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور روز دوشنبه 8 عقرب 96 در دیدار با رییس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در کابل گفته است که مذاکرات صلح حکومت افغانستان در دو بعد، مذاکرات با پاکستان و مذاکرات با طالبان متمرکز می‌باشد، ما همواره باب مذاکره را باز گذاشته ایم و تصمیم بدست پاکستان است که آیا به همکاری مثبت منطقوی ملحق می‌گردد و یا خیر.

رییس جمهوربیان کرده است که بعد دیگر صلح حکومت با طالبان است که از طریق مذاکرات بین الافغانی انجام می پذیرد در این رابطه طالبان باید عملکردهای هراس افکنانه‌ را پایان دهند زیرا عملکرد آنان باعث فعالیت سایر گروه های تروریستی شده است.

وی از از سازمان ملل متحد خواست که بخاطر شناسایی سرچشمه‌های تمویل و تجهیز تروریزم بگونه مشترک کار صورت گیرد و برای خشکانیدن منابع تمویل تروریزم به شمول مواد مخدر، گام‌های عملی برداشته شود.

خیریت عمروف، رییس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز در این دیدار گفته است که با افغانستان تا رسیدن به ثبات پایدار در زمینه مبارزه با تروریزم و دیگر عرصه ها همکاری می کند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی