اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

مالکان رسانه، حقوق کامل خبرنگاران را نمی پردزاند

حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارمندان از سوی مالکان رسانه ها نقض می شود.

گزارش تازه نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌‌‎ای حقوقش را مطابق مقرره‌ طرز تاسیس و فعالیت رسانه‎های همگانی خصوصی ‌بطور کامل دریافت نمی‌کند.

براساس این گزارش که از ارزیابی سال های 1381 تا ماه عقرب 1396 بدست آمده است؛ نبستن قراردادها، نپرداختن معاش بوقت معین، نداشتن حقوق بازنشستگی، نداشتن رخصتی‌های قانونی، انفکاک غیر موجه، مداخله‌ مدیران و صاحبان رسانه‌ها در موضوع‌ های کار مسلکی و چندین نقض صریح مقرره‌‎ طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی از موارد مهم این گزارش است که به آن پرداخته شده است.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد روز دوشنبه 8 عقرب 96 در یک نشست خبری گفت که بیش از 90 درصد کارمندان رسانه ای معاش ماهانه شان را بموقع دریافت نمی کنند، شماری از خبرنگاران هنوز با رسانه‌ها قرارداد رسمی ندارد و بگونه‌ شفاهی قرارداد کرده‌اند و شماری هم ماه‌ها در رسانه‌های مرکز و ولایت‌های کشور بدون معاش کار می‌کنند.

خلوتگر با بیان اینکه تقریبا 100 درصد کارمندان رسانه ها بیرون از سازمان امنیت جانی ندارند از حکومت خواست موضوع تقاعد، حقوق و تضمین امنیت جانی خبرنگاران را در هماهنگی با صاحبان رسانه ها با جدیت تعقیب شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی