اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

هشدار حزب اسلامی در مورد حمله ها بر انتخابات و ایجاد حکومت موقت

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار از آن‌چه از سوی این حزب له چالش‌کشیدن انتخابات گفته شد، اظهار نگرانی کرده می‌گوید که در این صورت وضعیت به طرف ایجاد حکومت موقت خواهد رفت.
محمد امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی حکمت‌یار پیش از چاشت روز سه‌شنبه(۹ عقرب) در یک نشست خبری گفت که دیروز یا شاید در روزهای آینده به صورت مستقیم یا غیر مستیقم از طریق به چالش‌کشیدن مسئلۀ تذکرۀ تابعیت که ربط مستقیم بر روند انتخابات و شفافیتش دارد، از چهار طرف حمله‌های هم‌آهنگ و غیر هم‌آهنگ بر کمیسیون مستقل انتخابات و اصل انتخابات صورت می‌گیرد.
روز گذشته مجلس نماینده‌گان تعدیلات در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را که جزئیات شناس‌نامه‌های برقی نیز شامل آن بود رد کرد تا همان قانون پیشین با جزئیات آن، اعتبار داشته باشد.
آقای کریم گفت ما تشویش جدی و عمیق داریم مبنی بر این‌که حمله‌ها از چهارطرف مختلف هم‌آهنگ یا غیر هم‌آهنگ منجر به این نشود که اصل انتخابات مورد سوال قرار گیرد و بحران کشور تشدید گردد.
به گفتۀ این عضو ارشد حزب اسلامی، یک تعامل بسیار ارگانیک و واضح بین مشروعیت نظام از طریق یک روند انتخاباتی و تشدید یا تقلیل جنگ‌ها وجود دارد.
وی گفت هرگونه تلاشی که منجر به جلوگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد، با انگیزه‌های مطبوع یا غیر مطبوع یا مشبوع یا غیر مشبوع، باعث آن می‌شود که نظام ما آن‌چه از مشروعیت در دست دارد، از دست بدهد.
امین کریم افزود که تلاش برای جلوگیری از انتخابات تبر کسانی را که می‌خواهند اصل نظام را منحل کنند تیز خواهد کرد و بحران به سرحدی خواهد شد که همه حاضر به این شوند تا به یک نظام موقت عبوری رو بی‌آورند.
کریم افزود که ما در مقابل این حمله‌های سری و اشکار به مردم، مطبوعات، دولت و دوستان داخلی و خارجی هشدار می‌دهیم که مبادا این حرکات منجر به آن حالتی شود که هم با مایوسی از نظام دموکراسی و انتخابات، حاضر شوند لویه‌جرگه‌یی دایر شود و نظام موقت تشکیل گردد.
او به ایجاد شورای نظارت از انتخابات تاکید کرده گفت که این شورا باید متشکل از احزاب موثر و قوی باشد تا از الف تا یای انتخابات را نظارت نماید.
هم‌چنان حزب اسلامی می‌گوید باید حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی در سطح کشور، به اساس اعضای مجلس نماینده‌گان در سراسر کشور تقسیم گردد و کسانی که مهاجر و بی‌جا شده‌اند نیز رای دهند.
او گفت که از طریق احزاب جوانان می‌توانند وارد پارلمان شوند و در غیر آن، از طریق فعلی تنها آنانی کرسی را اشغال خواهند کرد که صاحب مکان، ثروت و جای‌گاه هستند و نظام افغانستان در دست قشری قرار می‌گیرد و نهادینه می‌شود که بیش از دودرصد ملت را نماینده‌گی نمی‌کند.

مشاهده در منبع اصلی