اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

افغانستان خواستار گشایش دهلیز هوایی با روسیه شد

مشاهده در منبع اصلی