اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

تاخیر در روند شناسنامه‌های برقی زیان‌آور است

وقتی رییس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد، حلقاتی به منظور فشار و امتیاز‌گیری‌های سیاسی غنی را متهم به خیانت کردند و دعوای درج «اسلامیت و افغانیت» را به روی شناسنامه‌های برقی راه انداختند که قضیه جنبه سیاسی را به خود گرفت.

سرور دانش و جنرال دوستم و حلقات مربوط به حزب جنبش به منظور امتیازگیری‌های سیاسی به بهانه درج نام قوم ازبک در شناسنامه در همسویی با مدعیان تجدیدنظر در قانون ثبت احوال نفوس قرار گرفتند.

جناح دیگر با درک تهدیدها و شرایط امنیتی ذکر نام «ملت» و «قوم» را در شناسنامه‌های برقی غیر ضروری عنوان نمودند و از تجربه تلخ تصفیه‌های قومی در بالکان برای افغانستان هشدار دادند. آنان تاکید بر اجرای قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس که به تصویب پارلمان رسیده است، شدند. سرانجام حکومت به هدف شکستاندن بن بست سیاسی با صدور فرمان تقنینی تعدیلاتی را در قانون یاد شده وارد کردند که اکنون این فرمان با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

حالا که پارلمان با رد فرمان تقنینی رییس جمهور تاکید روی قانون مصوب و توشیح شده قبلی در زمینه توزیع شناسنامه‌های برقی دارند، نهادهای زیربط هرچه عاجل به اساس فیصله نمایندگان مجلس آنرا به منصه اجرا قرار دهند چون تاخیر در روند توزیع شناسنامه‌های برقی پیامد ناگواری برای آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت.

محجوب

مشاهده در منبع اصلی