اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 حوت , 1397

نرخ طلا در کابل، سه شنبه 9 عقرب 96

 

طلای کویتی

21

2400

طلای
سنگاپوری

21

2550

طلای بحرینی

21
2300

طلای عربی

21
2350

طلای ایرانی

17

2180

طلای روسی

14

2000

مشاهده در منبع اصلی