اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

آغازکارزارآگهی دهی چگونگی نگهداری پول وجلوگیری ازفرسایش آن در هرات

شهرهرات 9 عقرب باختر
باختم روند تعویض پولهای فرسوده،  پیکار آگاهی دهی جهت نگهداری وجلوکیری از فرسایش پول در سطح مکاتب شهر وولسوالی های هرات آغاز شد.
انور شاه یوسفی رئیس بانک مرکزی درهرات با اعلام این مطلب گفت که روند آگهی دهی از فرسایش پول علاوه بر ولایت هرات  درچهار ولایت زون غرب  غور، بادغیس، نیمروز و فراه آغاز شد ومواد تبلیغات آن برای دانش آموزان مکاتب توزیع گردید.
یوسفی امروز دریک نشست خبری افزود: " سی نمایند گی بانک مرکزی جهت برطرف ساختن مشکلات مشترکان برق، آب و تحویلی آویز پاسپورت درهرات و ولایات زون غرب فعالیت دارد.
یوسفی، پول افغانی را سمبول هویت ملی دانست و برحمایت از پول ملی تاکید ورزید.
وی تصریح کرد: " تعویض پولهای نامناسب از شروع سال گذشته تا برج اسد سال جاری ادامه داشت ودرین مدت مبلغ چهار صدو سی میلیون ازسوی کارمندان موظف بانکها درهرات تعویض  گردید.
رئیس نمایند گی بانک مرکزی هرات خواهان تقسیم بندی زمان تحویلی پولهای برق وپاسپورت در دیگر بانکها شد.
او ازدستگیری سه تن درپیوند به  پولشویی وقاچاق پول های آمریکایی وریال سعودی، به همکاری وتلاش نهاد های کشفی واستخباراتی نیزخبرداد.
درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید : "مبتنی بر هدایت رهبری ولایت تمام ادارات دولتی مکلف اند تا جلو هرگونه  قاچاق پول را بگیرند . ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی