اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

بی توجهی شهرداری هرات در بازسازی شهر

مکانی که در تصویر مشاهده می کنید در 300 متری شهرداری هرات قرار دارد، و قبل از اینکه مخروبه شود فلکه خواجه کله بوده است.
این فلکه تخریب شد برای بازسازی اما متاسفانه کار ساخت آن به فراموشی سپرده شده است.
در حال حاضر از این مکان به عنوان پارکینگ موتر و مکان فروش گوسفندان استفاده می شود، اگر چند باران در سال جاری شود امکان از بین رفتن آسفالت سرک نیز وجود دارد.
پس از شهرداری محترم خواهشمندیم که در این باره توجه نماید.

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی