اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

انجام یک عملیات پیچیده درشفاخانه دوصد بستر پولیس

کابل باختر/9/ عقرب
برای نخستین باریک عملیات جراحی عقلی وعصبی درشفاخانه دوصدبسترپولیس بالای یک سرباز که درمیدان نبرد درسمنگان از ناحیه سرصدمه دیده بود، موفقانه انجام شد.
به گزارش آژانس باختر، این عملیات جراحی بالای عبدالمنان سرباز که درمیدان نبرد درولسوالی دره صوف ولایت سمنگان از ناحیه سرزخم برداشته بودازسوی داکتران عقلی و عصبی شفاخانه دوصدبستر پولیس موفقانه انجام یافت .
به گفته داکتران، مرمی به دماغ وی رفته بود وخونریزی شدید داشت و احتمال نودو پنج فیصد مرگ وی موجود بود اما داکتران عقلی و عصبی شفاخانه دوصد بستر درانجام عملیات جراحی بی سابقه درافغانستان موفق شدند تا زندگی این سرباز را نجات دهند. ختم/ فریبا احسان زاده

مشاهده در منبع اصلی