اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

یک عضو شورای ولایتی غور از یک سو قصد جان سالم به در برد

غور 9 عقرب  باختر
یک عضو شورای  ولایتی غور  دیروز از یک سو قصد جان سالم به دربرد امایک فرد ملکی به شهادت رسید .
به گزارش  خبرنگار محلی آژانس باختر:  سناتور معاون احمد عضو شورای  ولایتی غور در منطقه کشرو ولسوالی دولتیار از سوی مخالفان مسلح دولت مورد  حمله قرار گرفت که به وی آسیب  نرسید اما یک  فرد رهگذر در محل  به شهادت رسید .   شکریه

مشاهده در منبع اصلی