اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

قزاقستان بااستفاده از تکنالوژی قمر مصنوعی آماده کمک به افغانستان است

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی