اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

قزاقستان بااستفاده از تکنالوژی قمر مصنوعی آماده کمک به افغانستان است

مشاهده در منبع اصلی