اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

انتقاد نمایندگان از ادامه سرپرستی در وزارتخانه‌ها

اطلاعات روز: نمایندگان مجلس با انتقاد از عدم معرفی نامزدوزرای جدید کابینه می‌گویند که حکومت با این کارش مجلس را زمین‌گیر کرده است.
به گفته نمایندگان، با موجودیت سرپرستان در وزارت خانه‌ها، مجلس نمایندگان نمی‌تواند صلاحیت‌های نظارتی‌اش را اعمال کند و سرپرستان هرکاری که دل شان بخواهد انجام می‌دهند؛ زیرا به مجلس پاسخگو نیستند.
محمد هاشم نماینده مردم فاریاب در مجلس گفت که سرپرست وزرا به مجلس پاسخگو نیستند و این مساله سبب شده که بودجه‌ی انکشافی بیشتر از ۴۲ درصد تا هم‌اکنون که یک ونیم ماه به پایان سال مالی مانده است، به مصرف برسد.
او تاکید کرد که نامزد وزرا باید معرفی شوند تا مشکل عدم مصرف بودجه انکشافی حل شود.
عبدالرئوف انعامی، دیگر عضو مجلس نیز گفت: «حکومت با عدم معرفی نامزد وزرای کابینه، صلاحیت نظارتی مجلس را عملاً گرفته است؛ وقتی ما وزیر نداریم هیچ کار وزارت را نظارت کرده نمی‌توانیم.»
مولوی عبدالرحمان رحمانی دیگر عضو مجلس هم ادامه‌ی کار سرپرستان در وزارت‌خانه‌ها را فاجعه‌بار خواند.
آقای رحمانی افزود: «سرپرستان خلاف قانون تبدیلی و تقرری‌های گسترده‌یی را در ادارات‌شان انجام داده اند؛ در هر وزارتخانه‌ی که سرپرست است جاروب گرفته وزارت را از وجود افراد غیر خویش و قوم پاک‌سازی کرده اند؛ یعنی از گارد دهن دروازه تا مدیر، مامور و خدمه را برکنار کرده و بجای آنان افرادی از اقارب خود‍شان را مقرر کرده اند.»
با وجود این انتقادها، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که هیات اداری در دیدار با رییس جمهور غنی و رییس اجرایی کشور بارها خواستار معرفی نامزد وزرای جدید کابینه شده است؛ اما “متاسفانه” کوتاهی صورت گرفته است.
آقای ابراهیمی گفت: «برای آخرین بار به حکومت صدا می‌کنم که نامزود وزرای کابینه را مطابق به قانون به مجلس معرفی کند و به غائله‌ی سرپرستی نقطه پایان بگذارد.»
ابراهیمی که درنشست عمومی دیروز (دو شنبه، ۸ عقرب) مجلس صحبت می‌کرد گفت، حکومت دو هفته پیش وعده داده بود که نامزد وزرای کابینه را معرفی می‌کند؛ اما پس از آن سه مکتوب به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده که نامزد وزرا را معرفی کند، ولی تا اکنون این کار صورت نگرفته است.
نزدیک به دو ماه پیش حکومت، لیست ۸ نامزد وزیر جدید کابینه را به مجلس فرستاده و وعده داده بود که آنان به زودی به مجلس معرفی خواهند شد؛ ولی پس از آن، عبدالرئوف ابراهیمی از قول وزیر دولت در امور پارلمانی گفت که رییس جمهور می‌گوید همه نامزد وزرای کابینه را یکجا به مجلس معرفی می‌کند.
هم اکنون ۱۴ وزارتخانه توسط سرپرستان اداره می‌شوند.
گفته می‌شود که اختلاف نظرهای سیاسی برسر معرفی نامزد وزرا به مجلس علت اصلی ادامه‌ی سرپرستی در وزارت خانه‌ها است.

مشاهده در منبع اصلی