اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

جفتِ چشمان غمگینی که به زنده‌گی خیره شده است

مشاهده در منبع اصلی