اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

جفتِ چشمان غمگینی که به زنده‌گی خیره شده است

مشاهده در منبع اصلی