اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

جفتِ چشمان غمگینی که به زنده‌گی خیره شده است

مشاهده در منبع اصلی