اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

نیم ملیون افغانی، بهای صلح با هر جنگجو در هرات

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی