اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

عبدالله عبدالله: مردم افغانستان طرف‌دار حضور نیروهای خارجی نیستند

رییس اجرایی افغانستان به نهادهای دولتی این کشور گفته است که با انجام اقدامات سازنده زمینۀ خروج نیروهای خارجی و ایستادگی این کشور روی پاهای خودش را فراهم سازند.

مشاهده در منبع اصلی