اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 15 قوس , 1397

مخالفت شورای عالی صلح افغانستان با تحریم رهبران طالبان

مشاهده در منبع اصلی