اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

مخالفت شورای عالی صلح افغانستان با تحریم رهبران طالبان

مشاهده در منبع اصلی