اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

اختلال در روند توزیع تذکره الکترونیکی پذیرفتنی نیست

دیروز مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را رد کرد و اکنون توپ در میدان مجلس سنا است که آیا آن را رد یا تایید می کند. اگر مجلس سنا مصوبه دیروز مجلس نمایندگان را رد کند، فرمان تقنینی رییس جمهور…

مشاهده در منبع اصلی