اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

هزینۀ 60 ملیونی طالبان برای تصرف غزنی

مشاهده در منبع اصلی