اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 سنبله , 1397

برداشت آزاد: داعش را ما ساختیم

مشاهده در منبع اصلی