اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

برداشت آزاد: داعش را ما ساختیم

مشاهده در منبع اصلی