اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

برداشت آزاد: داعش را ما ساختیم

مشاهده در منبع اصلی