اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پارلمان افغانستان فرمان غنی در باره تغییر قانون ثبت احوال را رد کرد

مشاهده در منبع اصلی