اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

یک زن در بغلان به قتل رسد

پلخمری 8 عقرب
یک زن ازسوی خانواده شوهرش در ولسوالی گذرگاه نوربغلان پس از شکنجه به قتل رسید.
خدیجه یقین رییس امور زنان بغلان به خبر نگار آژانس باختر گفت  که بانوی کشته شده باشنده قریه جرآب ولسوالی گذرگاه نور که مادرپنج کودک بود وازطرف خانواده شوهرش پس از لت وکوب شدید با ضرب گلوله به قتل رسید.
برادرمقتول علت اصلی این قضیه را برخواسته از خشونت های خانواده گی دانست واز دولت خواست تا قاتلان این زن را هرچه زودتر گرفتار کند وبه پنجه قانون بسپارد.قایم

مشاهده در منبع اصلی