اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

نی: حقوق بیش از نود درصد کارمندان رسانه ها به طور کامل پرداخت نمی شود

کابل،8 عقرب، باختر
گزارش دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که  بیش ازنود درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه ها حقوق شان را مطابق مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های خصوصی به طور کامل دریافت نمی کنند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرائیوی دفتر نی که امروز در یک کنفرانس خبری پیرامون این موضوع به خبرنگارن معلومات می داد گفت که بر اساس این گزارش پژوهشی حقوق نود درصد خبرنگارن و کارمندان رسانه ها مطابق طرز تاسیس وفعالیت رسانه های خصوصی  به صورت کامل پرداخت نمی شود.
گزارش پژوهشی دفتر نی به اساس شکایت های کتبی خبرنگارن و کارمندان رسانه ها و همچنان نظر سنجی ها از آغاز سال 1381 الی ماه عقرب 1396 تهیه شده است.
در این گزارش مسایل مربوط به حقوق و امتیازات خبرنگاران در درون سازمان های رسانه یی مورد ارزیابی قرار گرفته است و نشان می دهد که وضعیت خبرنگاران در درون سازمان رسانه ها بدتر از وضعیت آنان در برون از سازمان است.
همچنان این گزارش نحوه کار و عقد قراردادها میان رسانه ها و خبرنگاران را مورد بررسی قرار داده است. نبستن قراردادها ، نپرداختن معاش به وقت معین ، نداشتن حقوق بارنشستگی ، نداشتن رخصتی های قانونی ، انفکاک غیر موجه، مداخله مدیران و صاحبان رسانه ها در مسایل کار مسلکی و نقض صریح مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های خصوصی از موارد درشت این گزارش است که به آن پرداخته شده است.
بر مبنای این گزارش خبرنگاران که از رخصتی قانونی شان مستفید نمی شوند 50 درصد می باشد وتقریباً تمام خبرنگاران در بیرون از سازمان رسانه مصوونیت جانی ندارند.
دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نقض حقوق قانونی خبرنگارن و کارمندان رسانه ها را به زیان وضعیت رسانه یی در کشور دانسته است و از مالکان و مدیران رسانه های کشور می خواهد تا به این مشکل جدی و اساسی خبرنگاران رسیدگی صورت گیرد.
در این گزارش از دولت افغانستان نیز خواسته شده است تا با تطبیق مقررۀ طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی و قانون کار کشور بر تداوم این وضعیت پایان دهد. مجیب الله مرزایی

مشاهده در منبع اصلی